Agriturismo Ca' Pasquin
Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Reserveringsvoorwaarden Agriturismo Ca’ Pasquin:

1. AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval draagt Agriturismo Ca’ Pasquin enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt.
Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Agriturismo Ca’ Pasquin in geen geval enige verantwoordelijkheid.
Het gebruik van alle faciliteiten van Agriturismo Ca’ Pasquin (zoals bijvoorbeeld speeltuin en het gehele terrein) is voor eigen risico.
Tevens is het zich begeven rondom de dieren voor eigen risico.

2. ANNULERINGSVERZEKERING
Wij adviseren dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit. In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op terugbetaling van de huursom; de reden van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen.

3. ANNULERINGEN
Iedere annulering dient schriftelijk aan Agriturismo Ca’ Pasquin bevestigd te worden.
De annulering is van kracht, vanaf de datum dat Agriturismo Ca’ Pasquin dit bericht heeft ontvangen.
Een annulerende huurder is aan Agriturismo Ca’ Pasquin de volgende bedragen verschuldigd:

Bij annulering door de huurder:
– Méér dan vierentwintig kalenderweken vóór aankomstdatum wordt de aanbetaling (40% huursom) terugbetaald, minus €50 administratiekosten.
– Tussen de acht en vierentwintig kalenderweken vóór aankomstdatum wordt de aanbetaling niet meer terugbetaald.
– Binnen de acht kalenderweken vóór aankomstdatum is géén terugbetaling van aanbetaling en restantbetaling van huursom van toepassing. Het volledige huurbedrag is verschuldigd.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
Als u korter verblijft dan eerder gereserveerd, wordt dit gezien als een annulering. Het huurbedrag wordt dan ook berekend over de gehele aanvankelijk gereserveerde periode.
Een waardebon is niet restitueerbaar in contanten.

Bij annulering door verhuurder:
In een zeer uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat Agriturismo Ca’ Pasquin onverhoopt uw reservering moet annuleren. In dat geval krijgt u per omgaande uw betaalde reissom terug. Verdere rechten kunt u niet aan deze annulering ontlenen.

4. RESERVERINGSVOORWAARDEN
– U kunt via de website, mail of telefonisch reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Agriturismo Ca’ Pasquin bindend en rechtsgeldig.
– De minimale huurperiode voor een appartement of huis is 3 nachten in het hoogseizoen. In het laagseizoen hanteren wij andere huurperiodes – zie hiervoor het boekingsformulier op de website.
– Wij houden geen accommodatie in optie.

5. BETALINGSCONDITIES
Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de reservering ontvangt de huurder van
Agriturismo Ca’ Pasquin een boekingsbevestiging, tevens factuur.
De betalingswijze is als volgt:
– 40% van de totale reissom dient binnen zeven dagen na reservering door Agriturismo Ca’ Pasquin ontvangen te zijn.
– Acht weken vòòr aankomst dient het resterende bedrag te zijn overgemaakt aan Agriturismo Ca’ Pasquin (volledige huursom voldaan). Tenzij afgesproken is dat het resterende bedrag op locatie wordt betaald. Hiervoor zullen we een herinnering sturen. Indien niet binnen zeven weken voor aankomstdatum aan dit betaalverzoek wordt voldaan, is Agriturismo Ca’ Pasquin gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.
– De huurder is na het aangaan van de reservering het volledige bedrag van de reservering verschuldigd aan Agriturismo Ca’ Pasquin, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden.
– Bij eerder vertrek gelden de annuleringsvoorwaarden.
– Eventueel extra kosten die u maakt tijdens uw verblijf bij ons, dient u af te rekenen voor vertrek.
– De toeristenbelasting zal worden berekend tijdens het verblijf. De kosten zijn als volgt: personen vanaf veertien jaar betalen per dag €0,80 tot een maximum van vijf dagen. Deze belasting zullen wij overdragen aan de gemeente. Voor extra toelichting verwijzen we je naar de website van de gemeente van Roccaverano.

Let op: Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling of restantbetaling is Agritusmo Ca’ Pasquin gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.

6. VERANTWOORDELIJKHEID
De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft
verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij
op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
In geval dat de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren.

De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
– Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.
– De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden, welke vermeld staan in de beschrijving van de accommodatie.
– Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Is dit niet het geval, kunnen aan de huurder kosten in rekening worden gebracht voor extra schoonmaak indien noodzakelijk.
– Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten, tenzij anders vermeld.
– Onze accommodaties zijn rookvrij.
– Tussen 22.30 uur in de avond en 08.00 uur in de ochtend willen de de rust bij Agriturismo Ca’ Pasquin waarborgen en verwachten we dat alle huurders geen overlast bezorgen voor hun mede-huurders.
– Mocht het zo zijn dat u als huurder bezoeker(s) wilt ontvangen in uw accommodatie dan dient dit vooraf gemeld en overlegd te worden met Agriturismo Ca’ Pasquin. Het is niet toegestaan voor de bezoeker(s) om in de accommodatie te overnachten.

7. IN GEVAL VAN SCHADE
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het
gehuurde vakantieverblijf, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde verblijf behoren. Schade door u en/of uw medereizenden veroorzaakt, dient geheel vergoed te
worden aan de verhuurder. Alle schades dienen direct gemeld te worden aan de eigenaar.
Agriturismo Ca’ Pasquin is bij voorbaat gerechtigd de huurder – na afloop van de huurperiode bij constatering van niet gemelde veroorzaakte schade – aansprakelijk te stellen, waarbij alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder
We raden u aan een reisverzekering af te sluiten om schadekosten te dekken.

AND THERE'S MUCH, MUCH MORE TO COME

English (UK)